Vi gjør endringer

for annonser

Vi gjør endringer for annonser

Nærmere om endringene. I januar 2024 gikk Aller Media gradvis over til samtykke som behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger for formålet å levere personlig tilpassede annonser. Vi gjorde endringene gradvis, det vil si at endringene ikke ble innført på alle nettsteder samtidig. Det betyr i praksis at det i en periode var ulikt behandlingsgrunnlag på våre nettsteder/apper for behandling av personopplysninger for dette spesifikke formålet. Før endringen ble gjennomført var behandlingsgrunnlaget berettiget interesse, mens etter at endringen var gjennomført er behandlingsgrunnlaget ditt samtykke gitt gjennom vår samtykkeløsning. Dersom du har gitt et samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å trykke på lenken «Dine annonsevalg» nederst på det aktuelle nettstedet/appen.

Hvordan du som bruker blir informert om endringene. Endringen vil bli synlig for deg ved at du får opp en pop-up med mulighet for å gjøre dine egne valg for annonser. Dette vil komme opp første gang du besøker det aktuelle nettstedet/appen etter at endringen er gjort. Får du opp disse annonsevalgene, vil behandlingsgrunnlaget for nevnte formål være samtykke. På den måten vil du vite om behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse eller samtykke. Lenken «Dine annonsevalg» vil dessuten alltid være tilgjengelig nederst på de nettstedene/appene som har gått over til samtykke som behandlingsgrunnlag for nevnte behandling. Dersom det likevel skulle være tvil om dette, kan du når som helst kontakte personvernombudet på pvo@aller.com for å få informasjon om dette.

Dine annonsevalg. Etter at endringen er gjennomført, vil du ha følgende valgmuligheter når det gjelder personlig tilpassede annonser: For at vi skal kunne levere personlig tilpassede annonser (målrettede annonser) til deg, må vi ha et samtykke fra deg. Du vil med andre ord ikke få personlig tilpassede annonser med mindre du har samtykket til dette. Du gir ditt samtykke via pop-up for annonsevalg som vises når du besøker våre nettsted/apper første gang endringen er gjort. I pop-up kan du når som helst endre dine annonsevalg, herunder trekke tilbake et samtykke du har gitt tidligere. Du kan til enhver tid finne denne ved å gå til lenken «Dine annonsevalg» som du finner nederst på hvert nettsted/app etter at endringen er gjort. I samme pop-up kan du også reservere deg mot behandling av personopplysninger for øvrige annonseformål.

Etter endringen vil du også få mulighet til å velge hvilke annonseleverandører Aller kan dele data med: Aller viser annonser fra ulike annonseleverandører. Aller bestemmer hvilke annonseleverandører som får tilsendt data fra oss og for hvilke formål de kan bruke dataene. Vi har kun godkjent et begrenset antall annonseleverandører som kan benyttes i forbindelse med kjøp av annonseplass hos oss. Disse er vurdert etter strenge kriterier for å sikre at vi har kontroll. Du har også selv anledning til å velge bort annonseleverandører du ikke ønsker at vi deler data med. Dette gjøres ved å gå gjennom listen over godkjente annonseleverandører og velge bort annonseleverandører dersom du ønsker det. Du finner listen over annonseleverandører i pop-up ved å trykke på "Dine annonsevalg” nederst på hvert enkelt nettsted/app.

Hvorfor vi gjør endringene. Endringen i behandlingsgrunnlag gjøres fordi vi ønsker å tilpasse oss europeisk bransjestandard på dette området.

Oppdatering av vår personvernerklæring. Vår personvernerklæring vil bli oppdatert i henhold til dette i 2024 når endringen er gjennomført på alle nettsteder/apper som skal endres.