PERSONVERN-

ERKLÆRING

Personvern i Aller Media

Aller Media gjør endringer

I januar 2024 gjorde vi endringer på våre nettsteder og i våre apper. Vi gikk gradvis over til samtykke som behandlingsgrunnlag (rettslig grunnlag) for behandling av personopplysninger for formålet å levere personlig tilpassede annonser.

Endringen i behandlingsgrunnlag gjøres fordi vi ønsker å tilpasse oss europeisk bransjestandard på dette området. Endringen får direkte betydning for deg. Tidligere har vi brukt dine opplysninger til å levere deg personlig tilpassede annonser med mindre du har reservert deg mot dette. Etter endringen vil vi kun levere slike personlig tilpassede annonser dersom du samtykker til det.

Oppdatert 6. mai 2024

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Aller Media AS (samlet kalt "Aller", "vi" eller "oss"). Aller er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger om deg, med unntak av behandlingen som er beskrevet nedenfor under overskriften "Journalistiske formål".

Aller tar ditt personvern på alvor. Vi vil sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, epostadresse, kommunikasjon, kjøpshistorikk eller teknisk informasjon når du bruker våre nettjenester.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter personopplysninger om deg, samt hvilke personvernrettigheter du har.

Hvilke personopplysninger har vi og hvordan bruker vi dem?

Hvilke personopplysninger vi har og hvordan vi bruker dem avhenger av din relasjon med Aller, for eksempel om du er abonnent, besøkende på våre nettsider, innlogget bruker osv. Under hvert punkt finner du informasjon om behandling av personopplysninger, herunder hvilke kategorier av personopplysninger vi bruker og hvordan vi bruker dem. Du finner også informasjon om behandlingsgrunnlag og oppbevaringstid. Behandling av personopplysninger krever i utgangspunktet et behandlingsgrunnlag i henhold til personvernlovgivningen. Et behandlingsgrunnlag gir oss lov til å samle inn og behandle bestemte personopplysninger for bestemte formål.

Dersom du har spørsmål til dette eller ønsker ytterligere informasjon, ber vi om at du tar kontakt med personvernombudet på pvo@aller.com.

Besøkende på våre redaksjonelle nettsteder og apper

Vi behandler enkelte personopplysninger om deg når du besøker våre redaksjonelle nettsteder, som beskrevet nedenfor. Dette gjelder nettstedene: www.dagbladet.no, www.kk.no, www.seher.no, www.elbil24.no, www.kode24.no og www.sol.no.

Med mindre du logger deg inn når du besøker våre nettsider, knytter vi ikke disse opplysningene til deg som identifisert person.

Formål A: Levere tjenesten

Vi bruker tekniske opplysninger for å teknisk kunne levere tjenesten og funksjonalitet på nettsidene og i appene.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å levere tjenesten du har valgt å besøke.

Personopplysningene som benyttes til dette formålet brukes i sanntid. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Formål B: Tilpasse redaksjonelt innhold

Vi bruker tekniske opplysninger, brukeraktivitet og lokasjonsopplysninger til å tilpasse redaksjonelt innhold på våre nettsider, slik at du får en god brukeropplevelse og redaksjonelt innhold som oppleves relevant for deg.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å tilby gode produkter og tjenester på en brukervennlig måte, samt å gi deg innhold som oppleves som relevant for deg.

Personopplysningene som benyttes til dette formålet baserer seg på opplysninger i sanntid. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Formål C: Levere og tilpasse annonser

Formål C1: Levere generelle annonser

Vi bruker tekniske opplysninger og lokasjonsopplysninger til å levere generelle annonser på våre nettsider og i våre apper.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å kunne levere annonser på en god måte, som igjen gir oss inntekter slik at vi kan tilby våre brukere gode tjenester med høy kvalitet, samt finansiere fri og uavhengig journalistikk.

Formål C2: Levere personlig tilpassede annonser

Vi bruker tekniske opplysninger, brukeraktivitet og lokasjonsopplysninger til å levere personlig tilpassede annonser på våre nettsider og i våre apper.

Behandlingsgrunnlaget for dette er ditt samtykke som du eventuelt har gitt gjennom vår samtykkeløsning. Dersom du har gitt et samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å trykke på lenken «Dine annonsevalg» nederst på den aktuelle nettsiden eller i appen.

Felles for levering av annonser (formål C1 og C2)

Personopplysningene som benyttes til disse formålene oppbevares i inntil ett år, men de fleste opplysningene slettes etter 120 dager. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Personopplysningene deles med våre annonseleverandører i den grad det er nødvendig for å levere annonser. Du kan til enhver tid finne oppdatert liste over våre godkjente annonseleverandører under “Dine annonsevalg” som du finner lenke til nederst på nettsiden du besøker.

Formål D: Måle annonseeffekt

Vi bruker tekniske opplysninger, brukeraktivitet og lokasjonsopplysninger til å måle effekt av annonsering på våre nettsider.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å dokumentere effekten av annonsering på våre nettsider. Vi er avhengig av annonseinntekter for å finansiere fri og uavhengig journalistikk, og det er vanskelig å selge annonser uten å kunne dokumentere annonseeffekten.

Personopplysningene som benyttes til dette formålet oppbevares i inntil ett år, men de fleste opplysningene slettes etter 120 dager. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Personopplysningene deles med våre leverandører av annonsetjenester i den grad det er nødvendig for å måle effekten av annonser. Du kan til enhver tid finne oppdatert liste over våre godkjente annonseleverandører under “Dine annonsevalg” som du finner lenke til nederst på nettsiden du besøker.

Formål E: Analyse og statistikk

Vi bruker tekniske opplysninger, brukeraktivitet og lokasjonsopplysninger til å utarbeide statistikk, kartlegge markedstrender, samt forbedre og videreutvikle tjenester og produkter.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å sikre gode, relevante og brukervennlige produkter og tjenester til våre kunder.

Opplysningene som benyttes til dette formålet oppbevares i 120 dager. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Formål F: Sikkerhet

Vi bruker tekniske opplysninger til å hindre, begrense og granske ulike typer misbruk av våre nettsider og apper.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å hindre misbruk av våre redaksjonelle nettsider og apper.

Personopplysningene som benyttes til dette formålet oppbevares i 30 dager. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Besøkende på våre øvrige nettsteder

Vi behandler enkelte personopplysninger om deg når du besøker våre øvrige nettsteder, som beskrevet nedenfor. Dette gjelder nettstedene: www.allershopping.no, www.plussmobil.no, www.aller.no, www.allertrykk.no og www.kodejobb.no.

Formål A: Levere tjenesten

Vi bruker tekniske opplysninger for å teknisk kunne levere tjenesten og funksjonalitet på nettsidene.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettige interesse i å levere tjenesten du har valgt å besøke.

Personopplysningene som benyttes til dette formålet brukes i sanntid. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Formål B: Analyse og statistikk

Vi bruker tekniske opplysninger og brukeraktivitet til å utarbeide statistikk, evaluere markedskampanjer, samt forbedre og videreutvikle produkter og tjenester.

Behandlingsgrunnlaget for dette er ditt eventuelle samtykke til behandling av personopplysninger for dette formålet. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å trykke på "Samtykkeinnstillinger" nederst på den aktuelle nettsiden.

Personopplysningene som benyttes til dette formålet oppbevares i inntil 6 måneder, eller til samtykket blir trukket tilbake. Deretter vil vi anonymisere og aggregere opplysningene før vi bruker de videre. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Merk at vi i noen tilfeller også kan gjennomføre analyser og utarbeide statistikker uten å behandle personopplysninger.

Formål C: Markedsføring

På enkelte nettsteder bruker vi tekniske opplysninger og brukeraktivitet til markedsføringsformål. Dette vil det i så fall bli informert om i vår samtykkeløsning på det aktuelle nettstedet.

Behandlingsgrunnlaget for dette er ditt eventuelle samtykke til behandling av personopplysninger for dette formålet. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å trykke på lenken "Samtykkeinnstillinger" nederst den aktuelle nettsiden

Personopplysningene som benyttes til dette formålet oppbevares i inntil 90 dager. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Formål D: Sikkerhet

Vi bruker tekniske opplysninger til å hindre, begrense og granske ulike typer misbruk av våre nettsider og apper.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å hindre misbruk av våre nettsider og apper.

Personopplysningene som benyttes til dette formålet oppbevares i inntil 30 dager. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Innlogget bruker på redaksjonelle nettsteder

Vi behandler enkelte personopplysninger når du er innlogget på våre redaksjonelle nettsider, som beskrevet nedenfor.

Formål A: Levere tjenesten

Vi bruker tekniske opplysninger for å teknisk kunne levere tjenesten og funksjonalitet på nettsidene.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettige interesse i å levere tjenesten du har valgt å besøke.

Personopplysningene som benyttes til dette formålet baserer seg på opplysninger i sanntid, med unntak av opplysninger for å huske om du er innlogget som lagres i 90 dager. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Merk for øvrig at Aller bruker aID for å administrere tilgang til digitale tjenester med innlogging og abonnementshåndtering. aID er innloggingsløsning fra Amedia AS. Når du er innlogget med aID må du akseptere en brukeravtale som beskriver og regulerer Aller og Amedia (aID) sin bruk av opplysninger som samles inn. Ved større endringer i denne brukeravtalen vil du bli bedt om å lese igjennom og akseptere på nytt. Du kan lese mer om brukervilkår for aID her.

Formål B: Tilpasse redaksjonelt innhold

Vi bruker tekniske opplysninger, brukeraktivitet og lokasjonsopplysninger til å tilpasse redaksjonelt innhold på våre nettsider, slik at du får en god brukeropplevelse og redaksjonelt innhold som oppleves relevant for deg.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å tilby gode produkter og tjenester på en brukervennlig måte, samt å gi deg innhold som oppleves som relevant for deg.

Personopplysningene som benyttes til dette formålet baserer seg på opplysninger i sanntid og/eller opplysninger fra de siste 30 dagene. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Formål C: Levere og tilpasse annonser

Formål C1: Levere generelle annonser

Vi bruker tekniske opplysninger og lokasjonsopplysninger til å levere generelle annonser på våre nettsider og i våre apper.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å kunne levere annonser på en god måte, som igjen gir oss inntekter slik at vi kan tilby våre brukere gode tjenester med høy kvalitet, samt finansiere fri og uavhengig journalistikk.

Formål C2: Levere personlig tilpassede annonser

Vi bruker tekniske opplysninger, brukeraktivitet, lokasjonsopplysninger, kontaktopplysninger og offentlige opplysninger for å levere personlig tilpassede annonser på våre nettsider og i våre apper.

Behandlingsgrunnlaget for dette er ditt samtykke som du eventuelt har gitt gjennom vår samtykkeløsning. Dersom du har gitt et samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å trykke på lenken «Dine annonsevalg» nederst på den aktuelle nettsiden eller i appen.

Felles for å levere annonser (formål C1 og C2)

Personopplysningene som benyttes til disse formålene oppbevares i inntil ett år, men merk at de fleste opplysningene slettes etter 120 dager. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Personopplysningene deles med våre godkjente annonseleverandører i den grad det er nødvendig for å levere annonser. Du kan til enhver tid finne oppdatert liste over våre godkjente annonseleverandører under “Dine annonsevalg” som du finner lenke til nederst på siden du besøker.

Formål D: Analyse og statistikk

Vi bruker tekniske opplysninger, brukeraktivitet og lokasjonsopplysninger til å utarbeide statistikk, kartlegge markedstrender, samt forbedre og videreutvikle tjenester og produkter.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å sikre gode, relevante og brukervennlige produkter og tjenester til våre kunder.

Personopplysningene som benyttes til dette formålet oppbevares i 120 dager. Deretter vil vi anonymisere opplysningene før vi bruker de videre. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Formål E: Sikkerhet

Vi kan bruke tekniske opplysninger og brukerkontoopplysninger for å hindre, begrense og granske ulike typer misbruk av tjenestene våre, for eksempel bruk av falske kontoer og trakassering.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å hindre misbruk av våre redaksjonelle nettsider og apper.

Personopplysningene som benyttes til dette formålet oppbevares i 30 dager. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Abonnenter: medieprodukter

Vi behandler enkelte personopplysninger om deg når du abonnerer på våre produkter eller tjenester, som beskrevet nedenfor.

Formål A: Administrere og levere abonnement

Vi bruker kontaktopplysninger og betalingsopplysninger til å administrere og levere produkter og tjenester du abonnerer på. For å levere digitale produkter og tjenester bruker vi også tekniske opplysninger.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, det vil si levere produktet eller tjenesten du abonnerer på.

Kontaktopplysninger og betalingsopplysninger som benyttes til dette formålet oppbevares i inntil 3 år etter avsluttet abonnement. Bakgrunnen for at vi lagrer opplysningene etter at abonnementet er avsluttet er for å kunne tilby deg bedre service hvis du velger å gjenopprette abonnementet, og for dokumentasjonsformål dersom du fremmer et krav mot oss eller vi har behov for å fremme et krav mot deg.

Tekniske opplysninger som benyttes til dette formålet oppbevares i inntil 90 dager.

Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Formål B: Kundedialog

Vi bruker kontaktopplysninger og kjøpshistorikk i kundedialogen med deg.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Opplysningene som benyttes til dette formålet oppbevares i inntil ett år. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Formål C: Direkte markedsføring

Vi bruker kontaktopplysninger, kjøpshistorikk, brukerkontoinnstillinger, lokasjonsopplysninger, markedsføringsinnstillinger, betalingsopplysninger og offentlige opplysninger til å sende deg markedsføring på e-post, SMS og post, samt kontakte deg på telefon. Markedsføringen er begrenset til Aller sine egne produkter tilsvarende det produktet kundeforholdet gjelder.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å sende relevante tilbud til deg. Dette i henhold til markedsføringsloven, som gir oss anledning til å sende deg slik markedsføring hvis du har en abonnementsavtale med oss eller på annen måte har et kundeforhold med Aller, og i en rimelig periode deretter. Du kan når som helst reservere deg mot å motta markedsføring fra oss. Dette gjør du ved å endre dine markedsføringsinnstillinger på din brukerkonto eller ved å kontakte kundeservice. Kontaktinformasjon til kundeservice finner du her: www.allershopping.no/kundeservice.

Vi lagrer opplysningene som benyttes for direkte markedsføringsformål i opptil 12 måneder etter kundeforholdet ditt hos oss er avsluttet. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Abonnenter: PlussMobil

Vi behandler enkelte personopplysninger om deg når du er PlussMobil-abonnent, som beskrevet nedenfor.

Formål A: Etablere, administrere og levere abonnement

Vi bruker kontaktopplysninger og fødselsdato til å etablere, administrere og levere mobilabonnementet du har bestilt, herunder verifisere at du er over 18 år, sende ut SIM-kort og verifisere at du er eier av oppgitt telefonnummer.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, det vil si levere et produkt eller en tjeneste du har kjøpt.

Opplysningene som benyttes til dette formålet oppbevares i inntil 3 år etter avsluttet abonnement. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Formål B: Kredittvurdering

Vi bruker navn og fødselsnummer til å foreta en kredittsjekk av deg, dersom du ønsker å bli kunde hos PlussMobil. Kredittsjekken initieres i første del av bestillingsløpet.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å avklare om våre kunder er betalingsdyktige.

Opplysningene som benyttes til dette formålet oppbevares ikke hos oss, men sendes direkte til kredittopplysningsbyrået Creditsafe Norway AS som gjennomfører kredittsjekken.

Formål C: Kundedialog

Vi bruker kontaktopplysninger og kjøpshistorikk i kundedialogen med deg.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Opplysningene som benyttes til dette formålet oppbevares i inntil ett år. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Formål D: Direkte markedsføring

Vi bruker kontaktopplysninger, brukerkontoinnstillinger, kjøpshistorikk, markedsføringsinnstillinger og offentlige opplysninger til å sende deg markedsføring på e-post, SMS og post, samt kontakte deg på telefon. Markedsføringen er begrenset til Aller sine egne produkter tilsvarende det produktet kundeforholdet gjelder.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å sende relevante tilbud til deg. Dette i henhold til markedsføringsloven, som gir oss anledning til å sende deg slik markedsføring hvis du har en abonnementsavtale med oss eller på annen måte har et kundeforhold med Aller, og i en rimelig periode deretter. Du kan når som helst reservere deg mot å motta markedsføring fra oss. Dette gjør du ved å endre dine markedsføringsinnstillinger på din brukerkonto eller ved å kontakte kundeservice. Kontaktinformasjon til kundeservice finner du her: www.plussmobil.no/kundeservice.

Vi lagrer opplysningene som benyttes for direkte markedsføringsformål i opptil 12 måneder etter kundeforholdet ditt hos oss er avsluttet. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Formål E: Analyse og statistikk

Vi bruker abonnementsopplysninger og forbruk til å utarbeide statistikk, samt forbedre og videreutvikle tjenester og produkter.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigete interesse i å sikre gode, relevante og brukervennlige produkter og tjenester til våre kunder.

Personopplysningene som benyttes til dette formålet slettes etter behandlingen. Deretter vil vi anonymisere og aggregere opplysningene før vi bruker de videre. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Formål F: Sikkerhet

Vi bruker abonnementsopplysninger og forbruk for å hindre, begrense og granske ulike typer misbruk av tjenestene våre, samt for å oppdage feil og svakheter.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å hindre misbruk av vår tjeneste.

Personopplysningene som benyttes til dette formålet oppbevares i inntil 6 måneder. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Sosiale medier

Dersom du besøker våre sider på sosiale medier, vil vi behandle de personopplysningene du har gjort tilgjengelig via innstillingene på sosiale medier. Vi vil kunne se dine reaksjoner (kommentarer, deling, likes mv.). Vi vil også ha adgang til statistikk for å kunne få innsikt i hvordan våre sider på sosiale medier brukes.

For behandling av denne type personopplysninger, er vi i en viss utstrekning felles behandlingsansvarlig med det aktuelle sosiale mediet. Mer informasjon er tilgjengelig ved å bruke følgende lenker: Facebook/Instagram (Meta), TikTok, Snapchat, Twitter (X), LinkedIn og Youtube.

Du kan velge å ta kontakt med oss eller det respektive sosiale mediet dersom du har spørsmål eller ønsker å gjøre gjeldende dine rettigheter i den forbindelse. Merk at det kan være at vi ikke vil være i stand til å besvare dine spørsmål eller dine rettigheter, og at du vil måtte ta det med det respektive sosiale mediet.

For administrasjon av siden. Til dette formålet bruker vi brukeraktivitet og tekniske opplysninger. Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigete interesse i å vise frem vår virksomhet og gjøre tilgjengelig vårt innhold på sosiale medier.

For analyseformål. Vi får kun utlevert anonyme og aggregerte opplysninger fra sosiale medier som brukes til statistikk og å kartlegge markedstrender. Dette er ikke personopplysninger for oss (vi kan ikke knytte dette til enkeltpersoner).

For journalistiske formål

Aller sine redaksjoner behandler personopplysninger for journalistiske formål. Det følger av personopplysningsloven § 3 at slik behandling er unntatt mange av reglene i personvernregelverket fordi den er nødvendig av hensyn til ytrings- og informasjonsfriheten. Aller sine redaksjoner tar personvern på alvor, og de reglene som gjelder for behandling av personopplysninger for journalistiske formål respekteres og følges på samme måte som i resten av konsernet.

Behandlingsansvaret for dette ligger hos det selskapet som redaksjonen tilhører. Nedenfor følger en oversikt over behandlingsansvaret per dags dato. Behandlingsansvaret følger dermed det juridiske ansvaret (utgiveransvaret) som du kan finne mer informasjon om nederst på hver nettside og i alle fysiske produkter.

Publikasjon / NettstedBehandlingsansvarlig
Dagbladet / www.dagbladet.noDagbladet AS
Se og Hør / www.seher.noAller Media AS
KK / www.kk.no Aller Media AS
Sol / www.sol.noAller X AS
Kode24 / www.kode24.no Aller X AS
Elbil24 / www.elbil24.no Dagbladet AS
Deltakelse i tester og konkurranser

Vi behandler enkelte personopplysninger om deg når du deltar i våre undersøkelser, tester og konkurranser.

Formål A: For gjennomføring av tester og undersøkelser

Vi bruker kontaktopplysninger, deltakelse og premieopplysninger i forbindelse med organisering, administrasjon og gjennomføring av tester og undersøkelser.

Behandlingsgrunnlaget vil variere ut ifra hva slags test/undersøkelse det er, og dette vil bli det opplyst om i forbindelse med testen/undersøkelsen.

Vi vil lagre opplysningene så lenge det er nødvendig for formålet. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Formål B: For gjennomføring av konkurranser

Vi bruker kontaktopplysninger, deltakelse og premieopplysninger i forbindelse med organisering, administrasjon og gjennomføring av konkurranser.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å underholde og engasjere våre lesere gjennom konkurranser. Noen av våre produkter baserer seg utelukkende på denne typen innhold, for eksempel kryssord.

Vi vil lagre opplysninger om deltakelse i 30 dager etter at konkurransen er gjennomført. Kontaktopplysninger og premieopplysninger om vinnere i konkurranser, lagrer vi i inntil to år. Dette for å forsikre oss om at vinnere mottar premien. Merk at vi likevel kan lagre samme opplysninger lenger dersom det er nødvendig for andre formål som nevnt i denne personvernerklæringen.

Formål C: For promotering

Vi vil kunne bruke dine kontaktopplysninger til å kontakte deg om fremtidige tester og undersøkelser og konkurranser. Behandlingsgrunnlaget for dette er ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette.

Vi vil lagre opplysningene inntil samtykket trekkes tilbake.

Annonsekunder

Informasjon om behandling av personopplysninger om kundekontaktbase for annonse er tilgjengelig her under overskriften «Personvern for deg som annonsekunde».

Øvrig

Vi vil også kunne bruke opplysningene dine til følgende formål:

For kundeservice og håndtering av reklamasjoner og krav. Til dette formålet bruker vi særlig kontaktopplysninger, kjøpshistorikk og kommunikasjon. Bruk av eventuelle personopplysninger ut over disse personopplysningene vil komme an på type henvendelse.

Behandlingsgrunnlaget for dette avhenger av type henvendelse. Det kan være avtale, at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å yte kundeservice eller fordi det er nødvendig for at vi skal kunne kan fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Vi lagrer opplysninger i forbindelse med kundeservice i inntil 3 år i samsvar med den alminnelige foreldelsesfristen. Men merk at lagringstiden varierer noe og kan være kortere i noen tilfeller. Opplysninger kan også bli lagret lenger i noen tilfeller, for eksempel dersom dette er nødvendig for å følge opp klager eller undersøkelser fra ulike tilsynsmyndigheter. I slike tilfeller lagres opplysningene så lenge det anses nødvendig for den aktuelle saken.

For bokføringsformål. Til dette formålet bruker vi betalingsopplysninger og kjøpshistorikk. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er at det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter bokføringsloven. Vi lagrer personopplysninger for bokføringsformål i samsvar med bokføringsloven.

For digitale brukerundersøkelser. Vi gjennomfører digitale brukerundersøkelser på nettsider som eies av Aller. Formålet med brukerundersøkelsene er å sikre god brukervennlighet gjennom å få innsikt og tilbakemeldinger på hvordan våre brukere oppfatter nettsidens design. Du velger selv om du ønsker å delta i brukerundersøkelsen.

I undersøkelsen du deltar i, vil det bli generert en tilfeldig ID. I tillegg vil vi samle inn tekniske opplysninger om din enhet, f.eks. hvilken enhet du har og hvilken nettleser du bruker. I noen tilfeller vil vi også be deg oppgi opplysninger, som for eksempel alder, kjønn og dine nettvaner/lesevaner på et overordnet nivå, for eksempel spørsmål om hvor ofte du besøker et nettsted. Vi vil ikke samle inn din IP-adresse.

Opplysningene vi behandler om deg er pseudonymiserte. Vi vil ikke knytte disse opplysningene til deg som identifisert person.

Behandlingsgrunnlaget for dette er at det er nødvendig for vår berettigede interesse i å utvikle og forbedre våre produkter.

Opplysningene vil bli slettet fra systemet når formålet med behandlingen er oppnådd, senest 6 måneder etter innsamling.

For å gjennomføre brukerundersøkelsene bruker vi et verktøy som heter Maze. Maze leveres av Maze.design Inc.

For andre forenlige formål. Vi kan også behandle opplysninger om deg til andre formål som ikke er uforenlige med de formålene som er nevnt i denne personvernerklæringen. Dette kan eksempelvis være for å håndtere rettslige prosesser, oppkjøp eller fusjoner. Personopplysningene oppbevares så lenge det er nødvendig for formålet.

Hvem deler vi opplysninger med?

I noen tilfeller deler vi personopplysninger med andre. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke kategorier mottakere det er snakk om, samt eksempler på hvilke typer aktører dette kan være.

Våre databehandlere

Vi kan dele opplysninger med våre databehandlere. Dette er selskaper som leverer en tjeneste eller gjør en jobb for oss som innebærer at de også må behandle personopplysninger på vegne av oss. Eksempler på databehandlere er leverandør av kundeservicetjenester og diverse IT-leverandører. Databehandlere kan kun behandle personopplysninger etter instruks fra oss og kun for de formålene vi har godkjent. Vi inngår databehandleravtaler med alle våre databehandlere for å sørge for at opplysningene behandles etter instruks fra oss og ikke behandler opplysningene for egne formål.

Andre behandlingsansvarlige

Vi kan dele opplysninger med andre behandlingsansvarlige dersom dette er nødvendig for å levere tjenester eller produkter til deg, for analyse- og annonseformål eller tilsvarende. Dette er selskaper som behandler personopplysninger til egne formål og som har et selvstendig behandlingsansvar for personopplysningene de mottar. Eksempler på andre behandlingsansvarlige kan være en leverandør av en annonseplattform.

Felles behandlingsansvarlige

Vi kan dele opplysninger med selskaper vi har et felles behandlingsansvar med. Dette er selskaper som vi i fellesskap bestemmer formål og virkemidler med. Felles behandlingsansvar forutsetter at det inngås en avtale om felles behandlingsansvar der ansvar og plikter er spesifisert. Eksempler på felles behandlingsansvarlige kan være leverandør av et sosialt medium der vi har opprettet en bedriftsside.

Aller

I tillegg vil vi kunne dele opplysninger om deg innad i Aller-konsernet for bruk av dine opplysninger innenfor rammen av denne personvernerklæringen. Konsernselskapene kan også bruke opplysningene til interne administrative formål og til å utvikle og forbedre sine produkter og tjenester, i den grad det er tillatt etter lovgivningen.

Myndigheter

Opplysninger om deg kan gis til relevante myndigheter, dersom vi er pålagt slik utlevering.

Utenfor EØS

Når Aller benytter mottakere utenfor EU/EØS, sørger vi for å kun overføre opplysninger i de tilfeller vi anser lokasjonen og mottakeren som tilfredsstillende i henhold til krav fastsatt i GDPR. Vi vil blant annet sørge for at det ved behov foreligger et gyldig overføringsgrunnlag, for eksempel avtaler (såkalte standardpersonvernbestemmelser), at vi har gjort en risikovurdering av mulige konsekvenser for den registrerte/brukeren og at vi har iverksatt nødvendige tiltak. Du kan lese mer om de de ulike overføringsgrunnlagene her.

Hva vi mener med forskjellige opplysninger

I informasjonen vår over, skriver vi hva slags opplysninger vi behandler om deg. Her får du oversikt over hva vi mener med forskjellige typer opplysninger.

BegrepForklaring
abonnementsopplysningerInformasjon om hvilket mobilabonnement du har hos oss.

Kilden til opplysningene: Direkte fra deg ved kjøp av et mobilabonnement fra oss.
betalingsopplysningerBetalingsopplysninger som kortnummer, fakturainformasjon eller annen betalingsinformasjon, avhengig av hvilken betalingsmetode du velger.

Kilden til opplysningene: Direkte fra deg eller via betalingstjenesten som benyttes.
brukeraktivitetDine aktiviteter på en nettside eller i en app. For eksempel at du besøker nettsiden, leser innhold, publiserer innhold som tekst, bilder, videoer, osv., og at du reagerer på innhold med like, kommentar, osv.

Kilden til opplysningene: Opplysningene genereres når du bruker våre tjenester.
brukerkontoopplysningerBrukerkontoopplysninger kan være alder, fødselsdato, kjønn, brukernavn og passord.

Kilden til opplysningene: Direkte fra deg. Kjønn og alder hentes fra opplysningstjenester.
deltakelse og premieopplysningerSvar du oppgir når du deltar i undersøkelser eller tester, og bidrag du gir i forbindelse med deltakelse i konkurranser og informasjon om eventuelle premier som du vinner hvis du deltar i våre konkurranser.

Kilden til opplysningene: Direkte fra deg ved din deltakelse.
forbrukMengden data, tale og tekstmeldinger du forbruker på din mobiltelefon.

Kilden til opplysningene: Opplysningene genereres når du bruker våre mobiltjenester.
fødselsdatoOpplysninger om når du er født i formatet: dd.mm.åååå.

Kilden til opplysningene: Direkte fra deg basert på opplysningene du registrerer i bestillingsskjemaet.
fødselsnummerFullt fødselsnummer i formatet: ddmmåå NNNNN.

Kilden til opplysningene: Direkte fra deg basert på opplysningene du registrerer i bestillingsskjemaet.
kjøpshistorikkInformasjon om hvilke produkter du har kjøpt fra oss.

Kilden til opplysningene: Direkte fra deg når du kjøper en tjeneste eller produkt hos oss.
kommunikasjonDialogen du har med oss, for eksempel e-post eller chat med kundeservice.

Kilden til opplysningene: Direkte fra deg når du henvender deg til kundeservice.
kontaktopplysningerKontaktopplysninger kan være navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. For PlussMobil er det snakk om folkeregistrert adresse.

Kilden til opplysningene: Direkte fra deg, men i noen tilfeller kan vi få dette fra opplysningstjenester.
lokasjonsopplysningerOpplysninger om den geografiske posisjonen for basestasjoner eller teknisk utstyr i nærheten av deg når du bruker våre tjenester. Vi kan bruke din IP-adresse eller nettverksinformasjon for å finne ut hvilket land og kommune/by du oppholder deg i. Hvis du aktiviserer stedstjenester på nettstedet eller i appen, vil vi kunne innhente en mer detaljert lokasjon basert på GPS-data eller nettvarder (beacons).

Kilden til opplysningene: Fra din enhet.
markedsføringsinnstillingerDine preferanser og valg for markedsføring fra oss, for eksempel valg av foretrukne kommunikasjonskanaler som SMS eller epost, hvilke av våre merkevarer du ønsker å få markedsføring i fra, om den skal være tilpasset eller generell, eller som du ønsker å reservere deg mot markedsføring.

Kilden til opplysningene: Direkte fra deg gjennom de valg du har gjort hos oss.
Fullt navn, slik det er oppført i Folkeregisteret.

Kilden til opplysningene: Direkte fra deg basert på opplysningene du registrerer i bestillingsskjemaet.
offentlige opplysningerVi kan innhente offentlige opplysninger om deg, eller antagelser om deg basert på offentlige opplysninger. For eksempel om du eier bil eller antagelser om ditt inntektsnivå.

Kilden til opplysningene: Fra opplysningstjenester.
tekniske opplysningerOpplysninger om type datamaskin eller mobilenhet, internettilkobling, operativsystem, nettleser og IP-adresse når du bruker våre nettsider og apper.

Kilden til opplysningene: Opplysningene genereres når du bruker våre tjenester.
Dine personvernrettigheter

Innenfor rammene av gjeldene lovgivning, har du følgende personvernrettigheter:

Rett til informasjon. Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av dine personopplysninger.

Rett til innsyn. Du har rett på en kopi av dine personopplysninger.

Rett til korrigering. Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet. Du kan oppdatere enkelte personopplysninger i din brukerkonto. Dersom det er andre personopplysninger du mener må rettes eller du ikke har en brukerkonto, du kontakte oss direkte.

Rett til å glemmes. Du har rett til å be om at dine personopplysninger slettes dersom vi ikke lenger har behov for dem.

Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger. Du har rett til å be om at vi slutter å bruke dine personopplysninger.

Rett til å få opplysninger overført. Du har under enkelte omstendigheter rett til å få utlevert eller overført personopplysninger du har gitt oss. Personopplysningene som den enkelte ønsker utlevert må blant annet være samlet inn av virksomheten på bakgrunn av samtykke eller kontrakt. Retten gjelder også opplysninger som er samlet inn fra den enkelte gjennom vedkommendes aktive bruk av en tjeneste.

Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. Du har rett til å motsette deg vår bruk av dine personopplysninger, for eksempel ved å motsette deg markedsføring.

Rett til å forhindre automatiserte beslutninger. Du har rett til å ikke være underlagt automatiserte beslutningsprosesser med rettslig eller lignende virkning.


Det er unntak og begrensninger fra rettighetene vi har beskrevet over. Disse unntakene og begrensningene følger av lovgivningen og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger eller at opplysninger ikke kan slettes, for eksempel fordi vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en periode. Du kan få mer informasjon om disse unntakene ved å kontakte oss eller Datatilsynet.

Du kan utøve rettighetene dine, og få mer informasjon om hvilke unntak og begrensninger som gjelder, gjennom din brukerkonto eller ved å kontakte oss på pvo@aller.com.

Dersom du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er i samsvar med personvernlovgivningen, håper vi at du kontakter oss, slik at vi kan gi deg svar og oppklare eventuelle misforståelser. Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet.

Personvern for barn

Aller respekterer at barn har behov for særskilt beskyttelse av sitt personvern. Det gjør vi blant annet på følgende måter:

  • Vi vil aldri bevisst samle inn opplysninger om barn. Vi vil imidlertid kunne registrere bruksmønster og tekniske opplysninger fra PCer, nettbrett og mobiltelefoner som brukes av barn.
  • Hvis vi blir oppmerksomme på at vi har lagret opplysninger om barn som vi ikke trenger for å levere våre produkter og tjenester eller vi ikke har annet grunnlag for å lagre, vil vi slette denne informasjonen.
  • Vi målretter ikke annonser mot barn eller sårbare grupper.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Klagemuligheter

Dersom du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er i samsvar med personvernlovgivningen, håper vi at du kontakter oss, slik at vi kan gi deg svar og oppklare eventuelle misforståelser. Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om Aller Medias Personvernerklæring, kan du kontakte oss på:

E- post: pvo@aller.com.

Postadresse:
Aller Media AS
V/Personvern
Postboks 1169, sentrum
0107 Oslo