PERSONVERN-

ERKLÆRING

Personvern i Aller Media

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Aller Media AS og Aller Medias konsernselskaper Grieg Media AS, Dagbladet AS, Dagbladet Pluss AS, Sol AS og Samler og Antikkbørsen AS (samlet kalt "Aller", "vi" eller "oss").

Aller tar ditt personvern på alvor. Vi vil sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, epostadresse, kommunikasjon, kjøpshistorikk eller teknisk informasjon når du bruker våre nettjenester.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke personvernrettigheter du har.

Hvilke opplysninger har vi?

I forbindelse med at du tegner et abonnement, gjør et kjøp, oppretter brukerkonto eller anvender våre tjenester behandler vi typisk følgende opplysninger om deg:

Kontaktopplysninger

Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og epostadresse. Disse opplysningene får vi i all hovedsak fra deg, men vi kan også få det fra adresseregistre som Netlife Dialog, Bisnode osv.

Brukerkontoopplysninger

Brukerkontoopplysninger som alder, fødselsdato, kjønn, brukernavn og passord.

Brukeraktivitet

Dine aktiviteter på en nettside, f.eks. at du besøker den, publiserer innhold (tekst, bilder, videoer, etc.) og at du reagerer på innhold (like, kommentar, etc.)

Betalingsopplysninger

Betalingsopplysninger som kortnummer, fakturainformasjon eller annen betalingsinformasjon, avhengig av hvilken betalingsmetode du velger.

Kjøpshistorikk

Informasjon om hvilke produkter du har kjøpt fra oss.

Kommunikasjon

For eksempel din dialog med kundeservice.

Tekniske opplysninger

Opplysninger om type PC/enhet, internettilkobling, operativsystem, nettleser, IP-adresse, og hvordan du navigerer på nettsidene våre. Opplysningene genereres ved din bruk av våre nettsider og apper, f.eks. ved bruk av cookies og andre analyseverktøy.

Lokasjonsopplysninger

Opplysninger om din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester. Vi kan benytte din IP-adresse for å finne ut hvilket land og kommune/by du oppholder deg i. Hvis du aktiviserer stedstjenester på nettstedet eller i appen, vil vi kunne innhente en mer detaljert lokasjon basert på GPS-data eller nettvarder (beacons).

Markedsføringsinnstillinger

Dine preferanser og valg for markedsføring fra oss, f.eks. prefererte kanaler (som sms eller epost), merkevarer, og tilpasset/generisk markedsføring. Disse opplysningene får vi gjennom innstillingene du velger.

Profileringsopplysninger

Informasjon om dine preferanser og interesser og sannsynlig tilhørighet i ulike kundegrupper. Slik informasjon kan typisk genereres på bakgrunn av hvor du bor (ved at analyserer trender blant personer som har samme postnummer som deg), dine kjøp og din bruk av våre tjenester.

Deltakelse

Svar du oppgir når du deltar i panelundersøkelser eller tester og bidrag du gir i forbindelse med deltakelse i konkurranser.

Premieopplysninger

Informasjon om eventuelle premier som du vinner hvis du deltar i våre konkurranser.

Hvordan bruker vi opplysningene?
Abonnement og brukerkonto

Hva bruker vi opplysningene til

I forbindelse med at du tegner et abonnement med oss eller oppretter en brukerkonto hos oss, vil vi typisk bruke dine opplysninger til følgende formål:

For å administrere og levere dine bestillinger. Til dette formålet bruker vi særlig kontaktopplysninger, brukerkontoopplysninger, betalingsopplysninger og kommunikasjon.

Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er at det er nødvendig for å kunne oppfylle vår avtale med deg.

For å tilpasse digitale produkter og innhold. Vi bruker dine opplysninger til å tilpasse plattformene slik at du får en best mulig brukeropplevelse og for å personalisere produktene og tjenestene våre til deg. Ved å bruke dine opplysninger kan vi f.eks. fjerne saker du allerede har lest fra forsiden eller oversikter over anbefalte artikler og tilpasse innholdet og produktene basert på det du har vist interesse for tidligere. Til dette formålet bruker vi kontaktopplysninger, tekniske opplysninger, lokasjonsopplysninger og profileringsopplysninger.

Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å tilpasse produktene vi tilbyr best mulig til deg. Detaljerte lokasjonsopplysninger vil kun behandles med ditt samtykke.

For markedsføring. Vi bruker markedsføringsinnstillinger for å ha oversikt over om du ønsker å motta markedsføring fra oss og dine markedsføringspreferanser.

Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å ha kontroll på om og hvilken type markedsføring du ønsker å motta fra oss.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi vil lagre betalingsopplysninger og kjøpshistorikk i en periode på 5 år i samsvar med bokføringsloven.

Vi vil lagre kontaktopplysninger, brukerkontopplysninger, kjøpshistorikk, kommunikasjonsdata, profileringsopplysninger, og markedsføringsinnstillinger så lenge du har et kundeforhold med oss eller en aktiv brukerkonto og for en periode på 36 måneder etter kundeforholdet er avsluttet eller etter brukerkontoen din ble avsluttet eller inaktiv. Bakgrunnen for at vi lagrer kundeopplysningene etter kundeforholdet er opphørt/brukerkontoen avsluttes er for å kunne tilby deg bedre service hvis du velger å gjenopprette kundeforholdet. Vi vil også kunne lagre slik informasjon i en periode på opptil 3 år etter kundeforholdet opphørte/brukerkontoen avsluttes for dokumentasjonsformål dersom det kommer krav fra kunder.

Vi lagrer tekniske opplysninger i en periode på opptil 14 måneder. Detaljerte lokasjonsopplysninger vil kun lagres i 30 dager.

Våre nettsider og apper

Hva bruker vi opplysningene til

I forbindelse med at vi drifter våre applikasjoner og nettsider, bruker vi opplysninger om deg til følgende formål:

For å tilpasse innholdet på plattformene, dvs. å tilpasse nettsidene og appene slik at du får en best mulig brukeropplevelse og for å personalisere innholdet på nettsidene og appene til deg. Ved å bruke dine opplysninger kan vi f.eks. fjerne saker du allerede har lest fra forsiden eller oversikter over anbefalte artikler og tilpasse innholdet og produktene basert på det du har vist interesse for tidligere. Til dette formålet bruker vi brukeraktivitet, tekniske opplysninger, lokasjonsopplysninger og profileringsopplysninger.

Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å gi deg best mulig brukeropplevelse og mest mulig relevant innhold. Detaljerte lokasjonsopplysninger vil kun behandles med ditt samtykke.

For å hindre misbruk av nettsidene. Vi kan bruke brukerkontopplysninger og tekniske opplysninger for å hindre, begrense og granske ulike typer misbruk av tjenestene våre, for eksempel bruk av falske kontoer og trakassering.

Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å hindre misbruk av våre nettsider.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Til de overfor nevnte formål lagrer opplysningene i opptil 14 måneder. Detaljerte lokasjonsopplysninger vil kun lagres i 30 dager.

Direkte markedsføring

Hva bruker vi opplysningene til

Vi bruker kontaktopplysninger, brukerkontoopplysninger, kjøpshistorikk, lokasjonsopplysninger, markedsføringsinnstillinger og profileringsopplysninger for å kunne gi deg relevant og personalisert informasjon og tilbud.

Det rettslige grunnlaget for denne bruken av opplysninger er vår berettigete interesse i å sende tilbud og informasjon som er relevant for deg. Hvis du har en abonnementsavtale med oss eller på annen måte har et aktivt kundeforhold med Aller, har vi lov til å sende deg tilbud om produkter tilsvarende det kundeforholdet bygger på. Hvis du tidligere har hatt et aktivt kundeforhold med Aller Media forbeholder vi retten til å kommunisere med deg inntil 12 måneder etter siste aktivitet. Du kan når som helst melde deg av å motta markedsføring eller administrere dine markedsføringsinnstillinger på din brukerkonto eller ved å kontakte oss.

Detaljerte lokasjonsopplysninger vil kun behandles med ditt samtykke.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer og bruker opplysningene til markedsføring i opptil 12 måneder etter kundeforholdet ditt hos oss eller brukerkontoen din er avsluttet eller så lenge du har samtykket til å motta markedsføring fra oss.

Detaljerte lokasjonsopplysninger vil kun lagres i 30 dager.

Vi vil lagre markedsføringsinnstillingene dine så lenge du har en brukerkonto hos oss eller du har samtykket til å motta markedsføring fra oss, slik at vi har oversikt over dine markedsføringspreferanser.

Online annonsering

Hva bruker vi opplysningene til

Vi har annonser på våre nettsider, disse bruker nettkapsler:
https://personvern.aller.no/cookiepolicy.html. Nettkapsler blir i hovedsak brukt til å styre hvor ofte du får se en annonse. Men i tillegg utfører vi tilpasset markedsføring på vegne av oss selv og våre annonsører. Vi bruker kjøpshistorikk, brukeraktivitet, tekniske opplysninger, lokasjonsopplysninger, profileringsopplysninger og markedsføringsinnstillinger for å vise annonser som er mest mulig relevante for deg. Profileringsopplysningene bygger på opplysninger som demografi, lokasjonsdata og hvordan du bruker Aller Media sine tjenester. Hvis du er innlogget på din brukerkonto vil vi også kunne bruke brukerkontoopplysninger.

Aller Media bruker benytter vi opplysningene til å tilpasse annonsene basert på vår berettigete interesse i å kunne vise deg relevante annonser. Dette gjør vi fordi vi ikke vet hvem du er, og vi gir deg god informasjon og valgmuligheter, samt at vi beskytter opplysningene dine med avtaler og lignende mekanismer, mener vi våre berettigede interesser overstiger personverninteressene.

Personopplysninger brukes også for å tilrettelegge tilbud til deg fra partnere basert på det utvalget av Aller-tjenester som du bruker. Vi benytter også personopplysninger til å utføre markedsføring basert på en «match» mellom dine personopplysninger og det som partnere anser at identifiserer deg som en som kan ha nytte av tjenestene de tilbyr (såkalt CRM Matching). Som innlogget bruker kan du når som helst motsette deg at vi bruker dine opplysninger til tilpasset annonsering. For å motsette deg bruk av dine data til CRM match, eller andre former for tilpasninger, kan dette gjøres ved å endre annonseinnstillingene på Minside under Mine valg.

Du kan når som helst motsette deg at vi bruker dine opplysninger til tilpasset annonsering. Det kan gjøres ved å endre innstillingene i nettleseren som hindrer at informasjonskapsler lagres på datamaskinen. Dette kan imidlertid påvirke funksjonaliteten og kvaliteten på tjenesten, og du vil kun få vist generelle annonser. Du kan lese mer om hvordan du kan endre dine innstillinger under «Personverninnstillinger» på https://personvern.aller.no/personverninnstillinger.

Detaljerte lokasjonsopplysninger vil kun behandles med ditt samtykke.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi vil lagre og bruke opplysningene til tilpasset annonsering i opptil 30 dager.

Sosiale medier

Hva bruker vi opplysningene til

For våre sider på sosiale medier, f.eks. vår side på Facebook, vil vi være behandlingsansvarlig (alene eller sammen med tilbyderen av det sosiale mediet). For det sosiale mediets bruk av opplysninger om deg, oppfordrer vi deg til å lese deres personverninformasjon. Dersom du besøker våre sider på sosiale medier, bruker vi typisk opplysninger om deg til følgende formål:

For administrasjon av siden. Til dette formålet bruker vi brukeraktivitet og tekniske opplysninger. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av opplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å vise frem vår virksomhet og gjøre tilgjengelig vårt innhold på sosiale medier.

For analyseformål. Vi får kun utlevert anonyme og aggregerte opplysninger fra sosiale medier som brukes til statistikk og å kartlegge markedstrender. Dette er ikke personopplysninger for oss (vi kan ikke knytte dette til enkeltpersoner).

Panel, tester og konkurranser

Hva bruker vi opplysningene til

I forbindelse med at du deltar i våre panelundersøkelser, tester og konkurranser, bruker vi typisk opplysninger om deg til følgende formål:

For gjennomføring av tester, panelundersøkelser og konkurranser. Til dette formålet bruker vi kontaktopplysninger, deltakelse, premieopplysninger og sensitive opplysninger. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å gjennomføre tester, panelundersøkelser og konkurranser. Vi vil ikke bruke sensitive personopplysninger om deg uten ditt samtykke.

For markedsføring. Vi bruker markedsføringsinnstillinger for å ha oversikt over om du ønsker å motta markedsføring fra oss og dine markedsføringspreferanser. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å ha kontroll på om og hvilken type markedsføring du ønsker å motta fra oss.

For promotering. Vi vil kunne bruke din deltakelse og dine kontaktopplysninger til å promotere våre tester, panelundersøkelser, konkurranser og produkter for øvrig. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi vil lagre opplysningene til panelundersøkelsene/testene/konkurransene er gjennomført formålet med gjennomføringen av disse er oppfylt. Dersom du har gitt samtykke til markedsføring, vil vi oppbevare dine kontaktopplysninger inntil samtykket trekkes tilbake.

Øvrig

Vi vil også kunne bruke opplysningene dine til følgende formål:

For kundeservice og håndtering av reklamasjoner og krav. Til dette formålet bruker vi særlig kontaktopplysninger, brukerkontoopplysninger, tekniske opplysninger,betalingsopplysninger og kommunikasjon. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å yte kundeservice og fordi det er nødvendig for at vi skal kunne kan fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav

For statistikk og analyse. Vi bruker opplysninger om deg til å utarbeide statistikk og kartlegge markedstrender for å forbedre og videreutvikle nettstedene og abonnementsproduktene våre. Til dette formålet bruker vi tekniske opplysninger,bruksmønster og lokasjonsopplysninger. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å forstå markedstrender og forbedre våre plattformer og produkter.

For bokføringsformål: Til dette formålet bruker vi betalingsopplysninger og kjøpshistorikk. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er våre rettslige forpliktelser etter bokføringsloven.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer opplysninger brukt i forbindelse med kundeservice i 3 år i samsvar med den alminnelige foreldelsesfristen.

Vi lagrer opplysninger til statistikk og trender i inntil 14 måneder. Deretter vil vi anonymisere opplysningene før vi bruker de videre.

Vi lagrer opplysninger for bokføringsformål i 5 år i samsvar med bokføringsloven.

Hvem utleverer vi opplysninger til?

Vi deler personopplysninger om deg med våre tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig for å levere produkter og tjenester til deg. Dette omfatter bl.a. våre leverandører av programvare og systemer og leverandører av direkte markedsføringstjenester. Vi vil i slike situasjoner inngå avtaler med leverandørene som beskytter dine personopplysninger og som sørger for at leverandørene ikke kan bruke opplysninger utover det som følger av denne personvernerklæringen.

Våre leverandører

Aller bruker aID for å administrere tilgang til våre digitale tjenester, abonnementshåndtering og som betalingssystem. Når du er logget på med aID må du akseptere en brukeravtale som beskriver og regulerer og beskriver Aller og aID sin bruk av opplysninger som samles inn. Ved større endringer i denne brukeravtalen vil du bli bedt om å lese igjennom og akseptere på nytt. Du kan lese mer om aID brukervilkår her.

Vi kan dele opplysninger med leverandører av online annonseringstjenester i den grad det er nødvendig for å levere annonser. Opplysningene vi deler vil i all hovedsak ikke være identifiserbare. Vi vil i slike situasjoner inngå avtaler eller ha retningslinjer med leverandørene som beskytter dine personopplysninger. Dette omfatter blant annet følgende leverandører:

Google Ad Manager (les om det her)

Facebook Pixels (les om det her)

Facebook Custom Audience (les om det her)

Les mer om våre analyseverktøy og bruk av cookies i vår cookiepolicy, her.

Aller Media

I tillegg vil vi kunne dele dine opplysninger innad i Aller Media-konsernet for bruk av dine personopplysninger innenfor rammen av denne personvernerklæringen. Konsernselskapene kan også bruke opplysningene til interne administrative formål og til å utvikle og forbedre sine produkter og tjenester, i den grad det er tillatt etter lovgivningen.

Tredjeparter

Vi vil kunne dele dine opplysninger med våre tredjeparter dersom du samtykker til det, f.eks. for at du ønsker å få tilsendt eksklusive tilbud og invitasjoner fra våre samarbeidspartnere. Vi vil kun dele informasjon med slike samarbeidspartnere hvis du har samtykket til dette.

Myndigheter

Opplysninger om deg kan gis til relevante myndigheter, dersom vi er pålagt slik utlevering.

Utenfor EØS

Ettersom de ovenfor nevnte mottakerne kan holde til hvor som helst i verden, kan personopplysningene bli overført globalt. Dersom opplysninger som opprinnelig kommer fra EØS overføres til land utenfor EØS, vil vi ha på plass egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personvernet og et gyldig overføringsgrunnlag, for eksempel avtaler (såkalte standardpersonvernbestemmelser) eller andre godkjente overføringsgrunnlag. Du kan lese mer om de de ulike overføringsgrunnlagene her.

Deling av informasjon på sosiale medier

Du kan dele informasjon fra våre Tjenester på sosiale medier, for eksempel Facebook, LinkedIn og Twitter, ved hjelp av for eksempel en "Liker"-knapp. Dersom du velger å dele informasjon i sosiale medier, vil disse mediene kunne samle inn opplysninger om din aktivitet på Tjenesten.

Opplysninger det sosiale mediet kan samle inn om deg kan gjelde:

Dato og tidspunkt for ditt besøk

Internettadressen eller URL til adressen du besøker

IP-adressen din

Nettleseren du bruker

Operativsystemet du bruker

De vil også kunne knytte denne informasjonen til profilen du allerede har hos dem. Aller Media har ingen kontroll med eller ansvar for hvordan sosiale medier bruker personopplysninger de samler inn om deg. Vi henviser deg derfor til de vilkårene og betingelsene som gjelder for det aktuelle sosiale mediet. Vi anbefaler at du holder deg oppdatert om formålet med og omfanget av informasjonsinnhenting som skjer på sosiale medier. Du kan hindre sosiale medier i innstillingene for nettleseren. Dersom du vil unngå at sosiale medier registrerer din adferd må du logge ut av det sosiale mediet.

Dine personvernrettigheter

Innenfor rammene av gjeldene lovgivning, har du følgende personvernrettigheter:

Rett til informasjon. Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av personopplysningene dine.

Rett til innsyn. Du har rett på en kopi av personopplysningene dine.

Rett til korrigering. Du har rett til å få feilaktige opplysninger om deg rettet. Du kan oppdatere opplysningene i din brukerkonto. Dersom det er andre opplysninger du mener må rettes eller du ikke har en brukerkonto kan du kontakte oss direkte.

Rett til å glemmes. Du har rett til å be om at opplysningene dine slettes dersom vi ikke lenger har behov for dem.

Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger. Du har rett til å be om at vi slutter å bruke personopplysningene dine.

Rett til å få opplysninger overført. Du har under enkelte omstendigheter rett til å få utlevert personopplysninger som du har gitt oss i et format som gjør at du kan overføre personopplysningene til en annen organisasjon. Du kan også har rett til å få personopplysningene dine overført direkte fra oss til organisasjonen. Denne retten gjelder kun opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra deg eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg. Denne retten omfatter kun opplysninger som du har gitt oss, enten direkte gjennom for eksempel registrering av brukerkonto eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester.

Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. Du har rett til å motsette deg vår bruk av personopplysningene dine, for eksempel ved å motsette deg markedsføring.

Rett til å forhindre automatiserte beslutninger. Du har rett til å ikke være underlagt automatiserte beslutningsprosesser med rettslig eller lignende virkning (for eksempel automatisert kredittvurdering). På nåværende tidspunkt benytter vi ikke automatiserte beslutninger.

Det er unntak fra rettighetene vi har beskrevet over. Disse unntakene følger av lovgivningen og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger eller at opplysninger ikke kan slettes. Du kan få mer informasjon om disse unntakene ved å kontakte oss eller Datatilsynet.

Du kan utøve rettighetene dine, og få mer informasjon om hvilke unntak og begrensninger som gjelder, gjennom din brukerkonto eller ved å kontakte oss på pvo@aller.com

Dersom du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er i samsvar med personvernlovgivningen, håper vi at du kontakter oss, slik at vi kan gi deg svar og oppklare eventuelle misforståelser. Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet.

Personvern for barn

Aller respekterer at barn har behov for særskilt beskyttelse av sitt personvern. Vi respekterer dette på følgende måter:

Vi vil aldri bevisst samle inn opplysninger om barn under 13 år. Vi vil likevel kunne registrere informasjon om barn under 13 år, f.eks. hvis det er behov for barnets kontaktinformasjon i forbindelse med kjøp og levering av et produkt. Vi vil også kunne registrere bruksmønster og tekniske opplysninger fra PCer, nettbrett og mobiltelefoner som brukes av barn.

Hvis vi skal bruke opplysningene på en måte som krever samtykke, for eksempel til markedsføring, vil vi be om samtykke fra foresatte for barn som er under 13 år.

Hvis vi blir oppmerksomme på at vi har lagret opplysninger om barn som vi ikke trenger for å levere våre produkter og tjenester eller vi ikke har annet grunnlag for å lagre, vil vi slette denne informasjonen.

Personvernvilkår for spesifikke tjenester

Aller tilbyr noen spesifikke tjenester hvor egne personvernvilkår gjelder i tillegg til de standard personvernvilkårene.

PlussMobil
Hvordan bruker vi opplysningene?

Spesifikke vilkår vedrørende personopplysninger - Pluss Mobil

I forbindelse med at du tegner mobilabonnement med Aller Media, vil vi typisk bruke dine personopplysninger til følgende formål:

  1. For å etablere og administrere kundeforholdet for PlussMobil. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, kredittopplysninger, og fødsels- og personnummer. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er at det er nødvendig for å kunne oppfylle vår avtale med deg.
  2. For å verifisere at du er over 18 år, og for å kunne sende deg SIM-kort og annen relevant informasjon. Oppfyllelse av disse formålene innebærer at vi må importere din postadresse fra Folkeregisteret. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av slike personopplysninger er at det er nødvendig for å kunne oppfylle vår avtale med deg.
  3. For å verifisere at kunden er betalingsdyktig. Aller foretar en kredittvurdering hos et kredittopplysningsbyrå. For å få korrekt informasjon og for sikker identifisering, ber vi om ditt personnummer. Personnummeret blir ikke lagret hos Aller Media. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår legitime interesse i å kartlegge hvorvidt en kunde er betalingsdyktig.
  4. For å verifisere korrekt eier av telefonnummeret slik at dette kan overføres til PlussMobil. Til dette formålet bruker vi fornavn, etternavn, mobilnummer og fødselsdato. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at det er nødvendig for å kunne oppfylle vår avtale med deg, og ditt samtykke (der slikt samtykke er nødvendig).
  5. For å kunne gi deg rabatt på mobilabonnement. Som kunde hos Aller Media kan du få rabatt når du bestiller et mobilabonnement fra PlussMobil. Dersom du bestiller et rabattert mobilabonnement med bakgrunn i at du har et eksisterende kundeforhold til Aller, vil vi behandle dine kundedata i samarbeid med det Aller-selskapet som du har et kundeforhold til for å sikre at du får korrekt pris. Opplysningene som behandles er kontaktinformasjon og avtaleinformasjon. Formålet med behandlingen er å kontrollere at opplysningene stemmer for å verifisere at kunden kvalifiserer til rabattert pris. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at det er nødvendig for å kunne oppfylle vår avtale med deg.
  6. For å kunne gi deg tilgang til øvrige produkter fra Aller Media. Som kunde hos PlussMobil kan du få tilgang til produkter som leveres av andre juridiske selskaper i Aller. Disse selskapene vil da behandle dine personopplysninger når du tar i bruk slike tjenester, og det vil gjelde egne brukervilkår for hver tjeneste. Her finner du en oversikt over brukervilkårene som gjelder for alle andre tjenester som tilbys av Aller som en del av abonnementet på PlussMobil. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.
  7. For å kontrollere at brukervilkår følges Personopplysninger vil kunne bli behandlet for å gjennomføre analyser av mobilforbruk. Formålet med slike analyser er å sikre at bruken er i henhold til de gjeldende brukervilkår for PlussMobil. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår legitime interesse i å sikre at våre kunder overholder brukervilkårene.
Hvem utleverer vi personopplysninger til?

Som mobiloperatør er vi pliktig til å utlevere opplysninger som navn, telefonnummer og adresse til tilbydere av nummeropplysningstjenester. Du har mulighet til å reservere deg mot slik utlevering, enten ved å kontakte kundeservice eller ved å reservere deg på min side.

Se ellers bestemmelser i Aller Medias generelle personvernerklæring for hvordan Aller Media behandler dine personopplysninger.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om Aller Medias Personvernerklæring, kan du kontakte oss på:

E- post: pvo@aller.com

Postadresse:
Aller Media AS
V/Personvern
Postboks 1169, sentrum
0107 Oslo