Personvernvalg

Dine personvernvalg

Oppdatert 12. januar 2024

Du har mulighet til å gjøre noen personvernvalg når du bruker våre digitale tjenester. Vi oppfordrer deg til å sette deg inn i hvilke personvernvalg du har og hvordan ditt valg påvirker din bruk av våre tjenester. Nedenfor følger en oversikt over tilgjengelige personvernvalg og informasjon om disse.

Annonser

Personlig tilpassede annonser

I løpet av januar 2024 vil vi gjøre endringer som gjør det enklere for deg å gjøre personvernvalg for annonser på våre nettsider. Bakgrunnen for dette er at vi i denne perioden skal bytte til samtykke som behandlingsgrunnlag for denne behandlingen.

Endringen betyr i praksis at du kun vil få personlig tilpassede annonser dersom du har gir ditt samtykke. Hvis du ikke samtykker, vil du kun få generelle annonser. Endringen vil bli synlig for deg ved at du får opp en banner/pop-up med mulighet for å gjøre dine valg for annonser første gang du besøker den aktuelle nettsiden/appen etter at endringen er gjort.

Før endringen gjennomføres, vil du ha følgende valgmuligheter når det gjelder personlig tilpassede annonser:

Innlogget bruker

Som innlogget bruker kan du reservere deg mot personlig tilpassede annonser både via aID-profil og på Min Side.

Via aID-profil: Du kan reservere deg mot personlig tilpassede annonser via din aID-profil. Du finner lenke til denne på Min Side.. Dersom du reserverer deg mot personlig tilpassede annonser via din aID-profil, vil disse valgene også gjelde når du bruker Aller Medias redaksjonelle nettsider i innlogget tilstand.

På Min Side: Du kan reservere deg mot personlig tilpassede annonser direkte på Min Side. Dette gjøres ved å skru av knappen for «tilpassede annonser».

Alle besøkende

Uavhengig av om du er innlogget eller ikke, kan du reservere deg mot personlig tilpassede annonser på våre nettsider.

For å tilpasse annonser bruker vi informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Du kan når som helst forhindre at informasjonskapsler blir plassert på din enhet. Dette kan gjøres ved å endre innstillinger direkte i din nettleser. Dersom du gjør dette, vil du samtidig reservere deg mot personlig tilpassede annonser hos oss. Konsekvensen er at du kun vil få generelle annonser hos oss. Her finner du en veiledning på hvordan du styrer innstillingene i de vanligste nettleserne:nettvett.no.

Etter at endringen er gjennomført, vil du ha følgende valgmuligheter når det gjelder personlig tilpassede annonser:

Personlig tilpassede (målrettet/adferdsbasert) annonser forutsetter et samtykke fra deg. Du vil ikke få personlig tilpassede annonser med mindre du har samtykket til dette. Via pop-up for annonsevalg kan du når som helst endre dine annonsevalg, herunder trekke tilbake et samtykke du har gitt tidligere, ved å endre gå til lenken «Dine annonsevalg» som du finner nederst på hver nettside.

I samme pop-up kan du også reservere deg mot behandling av personopplysninger for øvrige annonseformål.

Annonser fra annonseleverandører

Aller viser annonser fra ulike annonseleverandører. Aller bestemmer hvilke annonseleverandører som får tilsendt opplysninger fra oss og for hvilke formål de kan bruke opplysningene. Vi har begrenset antallet annonseleverandører som kan benyttes i forbindelse med kjøp av annonseplass hos oss. Disse er vurdert etter strenge kriterier for å sikre at vi har kontroll. Du har anledning til å velge bort annonseleverandører du ikke ønsker at vi deler opplysninger med. Du kan gjøre dine valg av annonseleverandører ved å gjennomgå Aller sine allerede godkjente annonseleverandører og velge bort de du ikke ønsker. Dette kan gjøres ved å gå inn på "Dine annonsevalg” og velge «Tilpass eller avvis» og fanen «Annonseleverandører».

Redaksjonelt innhold

Det aller meste av vårt redaksjonelle innhold vises til deg uavhengig av dine personvernvalg. Dette har blant annet sammenheng med vårt samfunnsoppdrag.

Tilpasset redaksjonelt innhold og personvernvalg

Deler av vårt redaksjonelle innhold vil være tilpasset deg. Les mer om dette i vårpersonvernerklæring.

Du har mulighet til å reservere deg mot at vi bruker dine personopplysninger til å tilpasse redaksjonelt innhold. Alt redaksjonelt innhold vil da være generelt og ikke tilpasset deg. Dette kan gjøres på følgende måter:

Innlogget bruker

Som innlogget bruker kan du reservere deg mot tilpasset redaksjonelt innhold både via aID-profil og på Min Side.

Via aID-profil: Du kan reservere deg mot tilpasset redaksjonelt innhold via din aID-profil. Du finner lenke til denne på Min Side. Dersom du reserverer deg mot tilpasset redaksjonelt innhold via din aID-profil, vil disse valgene også gjelde når du bruker Aller Medias redaksjonelle nettsider i innlogget tilstand.

På Min Side: Du kan reservere deg mot tilpasset redaksjonelt innhold direkte på Min Side. Dette gjøres ved å skru av knappen for «tilpasset innhold».

Alle besøkende

Uavhengig av om du er innlogget eller ikke, kan du reservere deg mot tilpasset redaksjonelt innhold på våre nettsider.

For å tilpasse redaksjonelt innhold bruker vi informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Du kan når som helst forhindre at informasjonskapsler blir plassert på din enhet. Dette kan gjøres ved å endre innstillinger direkte i din nettleser. Dersom du gjør dette, vil du samtidig reservere deg mot tilpasning av redaksjonelt innhold hos oss. Konsekvensen for deg er at du kun vil få generelt redaksjonelt innhold hos oss. Her finner du en veiledning på hvordan du styrer innstillingene i de vanligste nettleserne: nettvett.no.

Andre personvernvalg

Se Min Side. for ytterligere personvernvalg du kan gjøre som innlogget bruker.

Sletting av brukerkonto og tilknyttede opplysninger

Dersom du er innlogget, kan du slette din brukerkonto og/eller opplysninger tilknyttet din brukerkonto. Dette kan du gjøre ved å følge instruksjoner her. Ved å slette brukerkonto her vil du slette brukerkonto på alle våre redaksjonelle nettsteder der dette er aktuelt. Det samme gjelder sletting av opplysninger tilknyttet brukerkontoen. Merk imidlertid at dette kun gjelder brukerkonto. Dersom du ønsker å rette en generell slettehenvendelse til Aller Media må du sende denne til pvo@aller.com.

Merk at brukerkonto og opplysninger tilknyttet brukerkonto ikke slettes umiddelbart og det kan ta inntil 7 dager før slettingen er gjennomført. Dersom du logger inn før sletting av brukerkonto er gjennomført, vil du aktivere denne på nytt og dermed avbryte sletting av brukerkonto.

Merk også at du ved å følge disse instruksjonene kun sletter brukerkontoen hos Aller Media. Din aID-brukerkonto kan ikke slettes hos oss. For å administrere denne må du besøke denne siden.